Velkommen til
Kolbotn Osteopati
Bestill nå

PRIVACY POLICY – KOLBOTN OSTEOPATI

Sist oppdatert 22.05.2019

Ved registrering ber vi om navn, epost-adresse og telefonnummer. Informasjonen samles inn kun for å benyttes i forbindelse med det tilbudet du registrerer deg for. Du gir samtidig tillatelse til å kontakte deg via telefon eller e-post for å booke tid til det valgte tilbud. Med mindre annet er spesifisert direkte i tilbudet er det ingen forpliktelser knyttet til å benytte deg av valgte tilbud. Vi deler ikke kontaktinformasjonen din med noen andre.

Om Osteopati

Les mer på Norsk Osteopatforbund - NOF

Hva er osteopati?

Osteopati har et medisinsk fundament som ivaretar vitenskapen omkring muskel-skjelettsystemet og dets sammenhenger til andre kroppssystemer. Det tilhørende bindevevsnettverket (fascier), sirkulasjons- og nervestrukturene (arterier, vener, lymfeårer og nerver) spiller en sentral rolle.

Osteopaten jobber med det fascielle systemet/bindevevsnettverket med tanke på å bedre dets funksjon som beskytter, glideflate og transportvei for årer og nerver. Bindevevet har evne til å trekke seg sammen og overføre spenninger som igjen kan gi kjedereaksjoner. Enhver stivhet gir nedsatt sirkulasjon og påvirker dermed ernæring og nerveforsyning i det aktuelle området. Svært ofte er hovedproblemet lokalisert til det stiveste stedet og sjeldnere der smerten sitter.

Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler plager med hendene. Behandlingen påvirker årsakene og kan derved redusere problemer og smerter.

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, sykdomslære og kroppens biomekanikk.

Historikk og bakgrunn

Kirurgen Dr. Andrew T. Still introduserte osteopatien i USA i 1874. I 1892 ble den første osteopatiskolen grunnlagt i Kirksville i USA. I 1913 ble British School of Osteopathy startet. Osteopater er offentlig godkjente blant annet i USA, England, Finland, Frankriket og Belgia.

I 1992 startet undervisningen i Norge.

NAO - tidligere Norsk Høyskole i Osteopati har deltidsstudium med 2010 timer undervisning over 5 år. Studenten må ha bakgrunn i helsefag , slik som fysioterapeut eller lege. I Norge er det i dag over 300 ferdig utdannede osteopater. Samtlige har bakgrunn som offentlig godkjent fysioterapeut.

Hva skjer hos osteopaten?

Osteopaten tar opp detaljert anamnese og tar en grundig undersøkelse som avdekker mulige sammenhenger til det aktuelle problemet. Osteopaten vurderer holdningen, utfører bevegelighets-tester og bruker hendene for å vurdere fleksibilitet i kroppens bløtdelsvev. Hele kroppen blir tatt med i betraktning, også andre steder enn der plagene er.

Målet er å finne hvilken sammenheng og lokalisasjon på kroppen som gir plagene. Denne lokaliseringen er utgangspunkt for behandlingen. Hver behandling blir utformet individuelt. Osteopati har en trygg og skånsom tilnærming og bruker et bredt spekter av manuelle teknikker - fra svært myke tøyninger/avspenning av vev, mobilisering, drenering til manipulering.

Kraniell osteopati

Om Osteopati

Vedlikehold av god mekanisk funksjon i kroppen er vesentlig for god helse. Problemer i bindevevstruktur kan forstyrre og irritere sirkulasjon- og nervesystemet i hele kroppen og påvirke hvilken som helst del av helsen. Slike mekaniske problemer kan føre til ikke bare smerter og ubehag i ledd og muskler, men også medføre forstyrrelser og irritasjoner i de indre organene og måten disse jobber på. Osteopater jobber med å gjenopprette balanse og harmoni kroppen.


Helse

God helse er ikke mangel av sykdom og smerte, men er en tilstand hvor det er opprettholdt balanse og harmoni mellom kropp og sjel. Helsemessig skal en person være i stand til å reagere på hendelser som ulykker, infeksjoner eller psykisk stress ved å lege seg selv til optimal helse etterpå. De fleste mennesker er ikke helt i balanse. De har kompensasjoner etter forskjellige traumatiske hendelser opp gjennom livet.


Hva er kraniell osteopati?

Kraniell osteopati er en forfinet og lett type av osteopatisk behandling, hvor en bruker meget myke behandlingsteknikker for å frigjøre stress og spenninger i hodet og hele kroppen. Kraniell osteopati er meget effektivt behandling uansett pasientens alder.


Hvorfor er kraniell osteopati annerledes?

Under utdannelsen lærer osteopaten en rekke forskjellige behandlingsmetoder og teknikker. Alt fra tradisjonelle manipuleringer av ledd, til myke metoder slik som kraniell osteopati. Osteopaten har varierte og forskjellige behandlingsmetoder avhengig av sine egne preferanser og pasientenes individuelle problemer.

En "Kraniell osteopat" har en videreutdanning innen kraniell osteopati. Denne myke, elegante og fine behandlingsmetoden er noe annerledes enn andre metoder. Osteopater har forskjellige felt de spesialiserer seg innen, slik som idrettsskader, barn, indre organer, etc. Kraniell osteopati omfatter alle disse feltene.


"Iboende rytmisk bevegelse" i kroppen

Osteopater som driver med kraniell osteopati er trent til å føle en veldig fin rytmisk form for bevegelse, som er tilstede i hele kroppen. Dette kalles for primær respiratorisk mekanisme (PRM).

Hodeskallen består av 26 bein som er sammensatt på en slik måte at ved den rytmiske bevegelsen, kan skallen faktisk forandre noe form for å tilpasse seg den normale bevegelsen i hjernen. Traumer på hodet kan blokkere eller forstyrre denne bevegelsen. Dette kan resultere i flere forskjellige problemer, både i hodet og andre steder i kroppen.


Opphoping av stress og spenninger i kroppen

De fleste av oss er blitt utsatt for fysiske hendelser en eller annen gang i løpet av våre leveår. Kroppen kan ha klart å absorbere effekten av et traume på det aktuelle tidspunktet, men det blir ofte sittende igjen en viss spenning i kroppen. Sykdom og følelsesmessige traumer kan også føre til en vedvarende fysisk effekt. Kroppen vil over tid finne det mer og mer vanskelig å håndtere denne opphopingen av stress og spenninger, og symptomer på dette vil vises.


Hva er involvert i behandlingen?

En osteopat utreder en detaljert sykehistorie sammen med en grundig fysisk undersøkelse. Han/hun vil komme med en osteopatisk diagnose av årsaken til problemene.

Ved bruk av fine og myke teknikker vil opphopingen av stress og spenning i kroppen gradvis avta. Målet er å lindre/lette på de nåværende symptomene og forbedre den underliggende helsen, slik at problemet ikke vil komme tilbake. Grunnet den myke og fine behandlingsmåten, passer denne type behandling alle mennesker i alle aldre.


Hvordan oppleves kraniell behandling?

Pasienter kan føle fornemmelse av trykk eller varme der hvor osteopatens hender er plassert eller også andre steder på kroppen. De fleste pasienter føler gradvis at spenningen blir redusert, og at de blir avslappet.


Fordelene med behandlingen.

Osteopatisk behandling er ikke bare rettet mot å lette på symptomer, men for å hjelpe kroppen til å fungere optimalt på alle plan. Pasienter rapporterer ofte om en forbedring av generell helse, energinivå, søvnmønster og også innenfor områder andre enn det de ble behandlet for i utgangspunktet. Osteopatisk behandling stimulerer helse.

Sikkerhet og samarbeid

Sikkerhetstester blir utført for â kunne selektere de pasientene som skal henvises til sin lege og trygt kunne behandle de pasienter som kan ha effekt av osteopati. Det er naturlig for osteopatene â samarbeide med fagpersonell innen tradisjonell medisin og etablerte alternative behandlingsformer.

Følgende tilstander blir ikke behandlet: kreft, farlige smittsomme sykdommer, aids, sukkersyke, alvorlige hormonelle lidelser og alvorlige infeksjoner. Vi har kvalitetssikring gjennom tilpasset etiske forhold til helsepersonelloven, gjennom NOFs vedtekter og faglig gjennom internasjonalt samarbeid. Norsk Osteopatforbund (NOF) medlemmer har kollektiv ansvarsforsikring.

Reaksjoner på behandling

Hos pasienter med funksjonelle forstyrrelser (ingen røntgenfunn) kan man forvente en forbedring etter tre til fire ganger. Dose og intensitet er individuell for hver pasient.

Etter osteopatisk behandling forventes umiddelbare reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Enkelte kan få en forbigående reaksjon (influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet, lett smerteøkning).

NOF`s fremste mål er en offentlig godkjent tittel som osteopat. Med en beskyttet Osteopat tittel vil du som pasient vite at du kontakter en osteopat med fulle kvalifikasjoner.

Osteopati har et medisinsk fundament som ivaretar vitenskapen omkring muskel-skjelettsystemet og dets sammenhenger til andre kroppssystemer. Det tilhørende bindevevsnettverket (fascier), sirkulasjons- og nervestrukturene (arterier, vener, lymfeårer og nerver) spiller en sentral rolle.

Osteopaten jobber med det fascielle systemet/bindevevsnettverket med tanke på å bedre dets funksjon som beskytter, glideflate og transportvei for årer og nerver. Bindevevet har evne til å trekke seg sammen og overføre spenninger som igjen kan gi kjedereaksjoner. Enhver stivhet gir nedsatt sirkulasjon og påvirker dermed ernæring og nerveforsyning i det aktuelle området. Svært ofte er hovedproblemet lokalisert til det stiveste stedet og sjeldnere der smerten sitter.

Osteopaten undersøker kroppen i sammenheng og behandler plager med hendene. Behandlingen påvirker årsakene og kan derved redusere problemer og smerter.

Osteopati bygger på medisinske fag som anatomi, fysiologi, sykdomslære og kroppens biomekanikk.

Kirurgen Dr. Andrew T. Still introduserte osteopatien i USA i 1874. I 1892 ble den første osteopatiskolen grunnlagt i Kirksville i USA. I 1913 ble British School of Osteopathy startet. Osteopater er offentlig godkjente blant annet i USA, England, Finland, Frankriket og Belgia.

I 1992 startet undervisningen i Norge.

NAO - tidligere Norsk Høyskole i Osteopati har deltidsstudium med 2010 timer undervisning over 5 år. Studenten må ha bakgrunn i helsefag , slik som fysioterapeut eller lege. I Norge er det i dag 120 ferdig utdannede osteopater. Samtlige har bakgrunn som offentlig godkjent fysioterapeut.

Osteopaten tar opp detaljert anamnese og tar en grundig undersøkelse som avdekker mulige sammenhenger til det aktuelle problemet. Osteopaten vurderer holdningen, utfører bevegelighets-tester og bruker hendene for å vurdere fleksibilitet i kroppens bløtdelsvev. Hele kroppen blir tatt med i betraktning, også andre steder enn der plagene er.

Målet er å finne hvilken sammenheng og lokalisasjon på kroppen som gir plagene. Denne lokaliseringen er utgangspunkt for behandlingen. Hver behandling blir utformet individuelt.

Osteopati har en trygg og skånsom tilnærming og bruker et bredt spekter av manuelle teknikker - fra svært myke tøyninger/avspenning av vev, mobilisering, drenering til manipulering.

Om Osteopati

Vedlikehold av god mekanisk funksjon i kroppen er vesentlig for god helse. Problemer i bindevevstruktur kan forstyrre og irritere sirkulasjon- og nervesystemet i hele kroppen og påvirke hvilken som helst del av helsen. Slike mekaniske problemer kan føre til ikke bare smerter og ubehag i ledd og muskler, men også medføre forstyrrelser og irritasjoner i de indre organene og måten disse jobber på. Osteopater jobber med å gjenopprette balanse og harmoni kroppen.


Helse

God helse er ikke mangel av sykdom og smerte, men er en tilstand hvor det er opprettholdt balanse og harmoni mellom kropp og sjel. Helsemessig skal en person være i stand til å reagere på hendelser som ulykker, infeksjoner eller psykisk stress ved å lege seg selv til optimal helse etterpå. De fleste mennesker er ikke helt i balanse. De har kompensasjoner etter forskjellige traumatiske hendelser opp gjennom livet.


Hva er kraniell osteopati?

Kraniell osteopati er en forfinet og lett type av osteopatisk behandling, hvor en bruker meget myke behandlingsteknikker for å frigjøre stress og spenninger i hodet og hele kroppen. Kraniell osteopati er meget effektivt behandling uansett pasientens alder.


Hvorfor er kraniell osteopati annerledes?

Under utdannelsen lærer osteopaten en rekke forskjellige behandlingsmetoder og teknikker. Alt fra tradisjonelle manipuleringer av ledd, til myke metoder slik som kraniell osteopati. Osteopaten har varierte og forskjellige behandlingsmetoder avhengig av sine egne preferanser og pasientenes individuelle problemer.

En "Kraniell osteopat" har en videreutdanning innen kraniell osteopati. Denne myke, elegante og fine behandlingsmetoden er noe annerledes enn andre metoder. Osteopater har forskjellige felt de spesialiserer seg innen, slik som idrettsskader, barn, indre organer, etc. Kraniell osteopati omfatter alle disse feltene.


"Iboende rytmisk bevegelse" i kroppen

Osteopater som driver med kraniell osteopati er trent til å føle en veldig fin rytmisk form for bevegelse, som er tilstede i hele kroppen. Dette kalles for primær respiratorisk mekanisme (PRM).

Hodeskallen består av 26 bein som er sammensatt på en slik måte at ved den rytmiske bevegelsen, kan skallen faktisk forandre noe form for å tilpasse seg den normale bevegelsen i hjernen. Traumer på hodet kan blokkere eller forstyrre denne bevegelsen. Dette kan resultere i flere forskjellige problemer, både i hodet og andre steder i kroppen.


Opphoping av stress og spenninger i kroppen

De fleste av oss er blitt utsatt for fysiske hendelser en eller annen gang i løpet av våre leveår. Kroppen kan ha klart å absorbere effekten av et traume på det aktuelle tidspunktet, men det blir ofte sittende igjen en viss spenning i kroppen. Sykdom og følelsesmessige traumer kan også føre til en vedvarende fysisk effekt. Kroppen vil over tid finne det mer og mer vanskelig å håndtere denne opphopingen av stress og spenninger, og symptomer på dette vil vises.


Hva er involvert i behandlingen?

En osteopat utreder en detaljert sykehistorie sammen med en grundig fysisk undersøkelse. Han/hun vil komme med en osteopatisk diagnose av årsaken til problemene.

Ved bruk av fine og myke teknikker vil opphopingen av stress og spenning i kroppen gradvis avta. Målet er å lindre/lette på de nåværende symptomene og forbedre den underliggende helsen, slik at problemet ikke vil komme tilbake. Grunnet den myke og fine behandlingsmåten, passer denne type behandling alle mennesker i alle aldre.


Hvordan oppleves kraniell behandling?

Pasienter kan føle fornemmelse av trykk eller varme der hvor osteopatens hender er plassert eller også andre steder på kroppen. De fleste pasienter føler gradvis at spenningen blir redusert, og at de blir avslappet.


Fordelene med behandlingen.

Osteopatisk behandling er ikke bare rettet mot å lette på symptomer, men for å hjelpe kroppen til å fungere optimalt på alle plan. Pasienter rapporterer ofte om en forbedring av generell helse, energinivå, søvnmønster og også innenfor områder andre enn det de ble behandlet for i utgangspunktet. Osteopatisk behandling stimulerer helse.

Sikkerhetstester blir utført for â kunne selektere de pasientene som skal henvises til sin lege og trygt kunne behandle de pasienter som kan ha effekt av osteopati. Det er naturlig for osteopatene â samarbeide med fagpersonell innen tradisjonell medisin og etablerte alternative behandlingsformer.

Følgende tilstander blir ikke behandlet: kreft, farlige smittsomme sykdommer, aids, sukkersyke, alvorlige hormonelle lidelser og alvorlige infeksjoner. Vi har kvalitetssikring gjennom tilpasset etiske forhold til helsepersonelloven, gjennom NOFs vedtekter og faglig gjennom internasjonalt samarbeid. Norsk Osteopatforbund (NOF) medlemmer har kollektiv ansvarsforsikring.

Hos pasienter med funksjonelle forstyrrelser (ingen røntgenfunn) kan man forvente en forbedring etter tre til fire ganger. Dose og intensitet er individuell for hver pasient.

Etter osteopatisk behandling forventes umiddelbare reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Enkelte kan få en forbigående reaksjon (influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet, lett smerteøkning).

NOF`s fremste mål er en offentlig godkjent tittel som osteopat. Med en beskyttet Osteopat tittel vil du som pasient vite at du kontakter en osteopat med fulle kvalifikasjoner.

Priser

Per i dag er det ikke refusjonsordning fra Rikstrygdeverket.

Første konsultasjonstime

1080,- NOK (60 minutter)

Oppfølgningstimer

690,- NOK (30 minutter)

900,- NOK (45 minutter)

En time behandling

1180,- NOK (60 minutter)

Kontakt Oss

Kolbotn Osteopati - Tlf: 66823450 - Kolbotnveien 23, 1410 Kolbotn - 4 etg.

For timebestilling kontakt din osteopat eller ring oss på 66 82 34 50
 • Kolbotn Osteopati
 • Tlf: 66823450
 • Kolbotnveien 23
 • 1410 Kolbotn
 • 4 etasje
 • For timebestilling kontakt din osteopat eller ring oss på 66 82 34 50

Jo Andreas Gundersen, D.O


 • Osteopat D.O. MNOF.
 • Lærer ved Høyskolen Kristiania.
 • Good Clinical Practice (GCP) ved Oslo Universitetssykehus.

Kim Andre Brandtzæg, D.O


 • Osteopat D.O. MNOF.
 • Timelærer ved Høyskolen i Kristiania.
 • Rosenborg Ballklubb 2019-2020.
 • Styremedlem i Norsk Osteopatiforbund.

Stina Bondehagen, D.O

stina@kolbotnosteopati.no
Telefonnummer: 908 65 665

 • Utdannet Osteopat ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsefag i 2015.
 • Bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole i 2009.

Line Rølvaag Juberg

line@kolbotnosteopati.no
Telefonnummer: 996 08 626

 • Fysioterapi, Mensendieck, Høyskolen i Oslo 1993-1996.
 • Osteopati, Nordisk Akademi for Osteopati/European School of Osteopathy 1999-2004.
 • Livssyn, Etikk og Filosofi, Universitetet i Oslo 1997-1998.
 • University of Edinburgh, College of Medicine, MSc in Clinical Edication, 2015-2018.
 • Høyskolelærer ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsefag, 2010-
 • Underviser blant annet fagfeltene obstetrikk og pediatri (svangerskap,fødsel og barn) ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsevitenskap.

Jo Andreas Gundersen, D.O


 • Osteopat D.O. MNOF.
 • Lærer ved Høyskolen Kristiania.
 • Good Clinical Practice (GCP) ved Oslo Universitetssykehus.


Kim Andre Brandtzæg, D.O


 • Osteopat D.O. MNOF.
 • Timelærer ved Høyskolen i Kristiania.
 • Rosenborg Ballklubb 2019-2020.
 • Styremedlem i Norsk Osteopatiforbund.


Stina Bondehagen, D.O

stina@kolbotnosteopati.no
Telefonnummer: 908 65 665

 • Utdannet Osteopat ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsefag i 2015.
 • Bachelor i fysisk aktivitet og helse fra Norges Idrettshøgskole i 2009.


Line Rølvaag

line@kolbotnosteopati.no
Telefonnummer: 996 08 626

 • Fysioterapi, Mensendieck, Høyskolen i Oslo 1993-1996.
 • Osteopati, Nordisk Akademi for Osteopati/European School of Osteopathy 1999-2004.
 • Livssyn, Etikk og Filosofi, Universitetet i Oslo 1997-1998.
 • University of Edinburgh, College of Medicine, MSc in Clinical Edication, 2015-2018.
 • Høyskolelærer ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsefag, 2010-
 • Underviser blant annet fagfeltene obstetrikk og pediatri (svangerskap,fødsel og barn) ved Høyskolen Kristiania, Institutt for Helsevitenskap.